Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 35-МИ
София, 25 юли 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК – Котел, област Сливен

Постъпило е заявление, вх. № 142 от 22.07.2011 г., от Детелина Димова Адамова да бъде освободена от длъжността секретар на ОИК - Котел.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК - Котел, област Сливен, назначената за секретар Детелина Димова Адамова и анулира удостоверение № 18 от 20.07.2011 г. на ЦИК.

Копие от решението да се изпрати на ОИК - Котел, област Сливен.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2527-МИ / 27.09.2023

    относно: жалба от коалиция „БСП за България“ чрез Корнелия Петрова Нинова – представляващ коалицията, срещу решение № 57-МИ от 25.09.2023 г. на ОИК – Нова Загора

  • № 2526-МИ / 27.09.2023

    относно: жалба от коалиция „Граждани за Общината“ чрез С И Г – упълномощен представител, срещу решение № 83-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2525-МИ / 27.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • всички решения