Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3499-ПВР/НР
София, 15 септември 2016 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи район – Ямбол, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Ямбол с вх. № ПВР-15-17 от 10.09.2016 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 2, 3 и 4 от ИК и протокол от 08.09.2016 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в Изборния кодекс.

На консултациите са участвали представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, надлежно упълномощени, с изключение на представител на партия „Земеделски народен съюз“, част от коалиция „България без цензура“. Не е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи район – Ямбол.

Към документите от областния управител на област Ямбол е приложен протокол от проведен жребий, с който незаетото място от коалиция „България без цензура“ е предоставено на коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“.

В Централната избирателна комисия с вх. № ПВР-10-6 от 12.09.2016 г. е постъпило възражение от ПП „Земеделски народен съюз“, част от коалиция „България без цензура“, че не са уведомени за консултациите при областния управител и молят да им бъде предоставена възможност да предложат член на РИК. Към възражението са приложени и документите на предложения за член на РИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от ИК и Решение № 3427-ПВР/НР от 26 август 2016 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Тридесет и първи район – Ямбол, в състав от 13 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Екатерина Антонова Янева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Орхан Алиев Юсеинов
СЕКРЕТАР: Марияна Колева Петрова
ЧЛЕНОВЕ: Драгомир Минков Димитров
  Димитър Събев Събев
  Ани Стефанова Канева
  Елена Димитрова Иванова-Георгиева
  Лора Алекова Каламерова
  Златка Георгиева Делчева
  Станимир Петров Кискинов
  Кети Любомир Котева
  Георги Димитров Бодуров
 1. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 16 септември 2016 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1073-МИ / 18.01.2022

  относно: допускане на партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

 • № 1072-МИ / 18.01.2022

  относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 27 февруари 2022 г.

 • № 1071-МИ / 13.01.2022

  относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

 • всички решения