Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3444-ПВР
София, 1 септември 2016 г.

ОТНОСНО: видовете публични електронни регистри и списъци, публикувани от Централната избирателна комисия при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 9, 13, 14, 15, 20 и 25 и чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. При произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. Централната избирателна комисия публикува и поддържа на интернет страницата си www.cik.bg публични електронни регистри и списъци за публикуване, както следва:

1.1. публичен регистър на избирателите (осигурява възможност на всеки избирател да може да прави справка в регистъра);

1.2. списък с номерата и адресите на избирателните секции в изборните райони и броя на избирателите в тях;

1.3. публичен регистър на партиите и коалициите (Приложение № 52-ПВР от изборните книжа);

1.4. публичен регистър на инициативните комитети (Приложение № 63-ПВР от изборните книжа);

1.5. публичен регистър на кандидатските листи за президент и вицепрезидент на републиката (Приложение № 1 към решението);

1.6. публичен регистър на наблюдателите (Приложение № 2 към решението);

1.7. публичен регистър на застъпниците извън страната (Приложение № 43-ПВР от изборните книжа);

1.8. публичен регистър на социологическите агенции (Приложение № 38-ПВР от изборните книжа);

1.9. списък на упълномощените представители извън страната на партиите, коалициите и инициативните комитети (Приложение към Решение на ЦИК за условията и реда за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за президент и вицепрезидент на Република България и в националния референдум на 6 ноември 2016 г.).

 1. Промените в подлежащите на вписване обстоятелства в регистрите и списъците се извършват незабавно.
 2. Публичните регистри и списъци се публикуват на интернет страницата на Централната избирателна комисия при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1156-МИ / 25.05.2022

  относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

 • № 1155-МИ / 25.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

 • № 1154-МИ / 25.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

 • всички решения