Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3400-МИ/НР
София, 17 август 2016 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 3380-МИ/НР от 16 август 2016 г.

Допусната е техническа грешка в мотивите на Решение № 3380-МИ/НР от 16 август 2016 г., като предложенията за секретар и за член на ОИК – Балчик са разменени. Предложението за секретар на ОИК – Балчик е за Галина Славкова Тодорова, а за член на ОИК – Балчик е за Илияна Николаева Илиева.

Допусната е техническа грешка и при изписване фамилията на Илияна Николаева Илиева в решението.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 3380-МИ/НР от 16 август 2016 г., като в диспозитива текстът „Илияна Николова ВАСИЛЕВА“ да се чете „Илияна Николова ИЛИЕВА“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3380-МИ/НР/

3408-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения