Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3400-МИ/НР
София, 17.08.2016

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 3380-МИ/НР от 16 август 2016 г.

Допусната е техническа грешка в мотивите на Решение № 3380-МИ/НР от 16 август 2016 г., като предложенията за секретар и за член на ОИК – Балчик са разменени. Предложението за секретар на ОИК – Балчик е за Галина Славкова Тодорова, а за член на ОИК – Балчик е за Илияна Николаева Илиева.

Допусната е техническа грешка и при изписване фамилията на Илияна Николаева Илиева в решението.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 3380-МИ/НР от 16 август 2016 г., като в диспозитива текстът „Илияна Николова ВАСИЛЕВА“ да се чете „Илияна Николова ИЛИЕВА“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3380-МИ/НР/

3408-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 1777-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1776-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1775-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • всички решения