Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3408-МИ/НР
София, 19 август 2016 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 3400-МИ/НР от 17 август 2016 г.

Допусната е техническа грешка в Решение № 3400-МИ/НР от 17 август 2016 г., като е изписано грешно презимето на члена на ОИК – Балчик Илияна Николаева Илиева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия .

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 3400-МИ/НР от 17 август 2016 г., като в диспозитива текстът „Илияна Николова Илиева“ да се чете „Илияна Николаева Илиева“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3400-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения