Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3408-МИ/НР
София, 19 август 2016 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 3400-МИ/НР от 17 август 2016 г.

Допусната е техническа грешка в Решение № 3400-МИ/НР от 17 август 2016 г., като е изписано грешно презимето на члена на ОИК – Балчик Илияна Николаева Илиева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия .

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 3400-МИ/НР от 17 август 2016 г., като в диспозитива текстът „Илияна Николова Илиева“ да се чете „Илияна Николаева Илиева“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3400-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения