Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 34-ЕП
София, 2 април 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Пети район – Видински, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Видин с вх. № ЕП-05-4\24 от 31.03.2019 г. на ЦИК с предложение за състав на РИК – Видински. Към писмото са представени протокол от 30.03.2019 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, както и коалиции, които не са парламентарно представени, но имат избрани с техни листи членове на Европейския парламент от Република България. От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

В резултат на проведените консултации е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия във Пети район – Видински.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 10 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 8 от 26 март 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Пети район – Видински, в състав от 15 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Александров Емилов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Людмил Антонов Василев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ирена Петрова Николова
СЕКРЕТАР: Ирена Иларионова Дочева
ЧЛЕНОВЕ: Иво Методиев Вергилов
  Пламенка Найденова Цветкова
  Кристина Кръстева Петкова
  Даниел Сеферинов Димитров
  Зорница Илиева Димитрашкова
  Венелин Илиев Иванов
  Зоя Костадинова Василева
  Анжела Георгиева Ангелова
  Калоян Росенов Живков
  Светослав Цветанов Славчев
  Веселка Николова Александрова
 1. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 6 април 2019 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1595-НС / 06.02.2023

  относно: регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1594-НС / 06.02.2023

  относно: реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1593-НС / 06.02.2023

  относно: определяне формата и структурирания електронен вид на списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • всички решения