Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3379-ПВР/НР
София, 16 август 2016 г.

ОТНОСНО: утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 231 от Изборния кодекс и § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Утвърждава образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден, както следва:

 

 

ИПВР – НР 2016 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК

 

 

 

 

 

ИПВР – НР 2016 г.

 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК

 

 

ИПВР – НР 2016 г.

 

 

 

СЕКРЕТАР на СИК

 

 

 

 

 

ИПВР – НР 2016 г.

 

 

 

ЧЛЕН на СИК

 

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения