Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3379-ПВР/НР
София, 16 август 2016 г.

ОТНОСНО: утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 231 от Изборния кодекс и § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Утвърждава образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден, както следва:

 

 

ИПВР – НР 2016 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК

 

 

 

 

 

ИПВР – НР 2016 г.

 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК

 

 

ИПВР – НР 2016 г.

 

 

 

СЕКРЕТАР на СИК

 

 

 

 

 

ИПВР – НР 2016 г.

 

 

 

ЧЛЕН на СИК

 

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения