Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3348-МИ
София, 10 август 2016 г.

ОТНОСНО: допълнение на Решение № 1497-МИ от 25 юни 2015 г. на ЦИК за утвърждаване на образци на указателни табели и табла за ОИК и СИК, и образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове

На основание чл. 57, ал. 1, т. 44, чл. 10, ал. 2 е 3, чл. 111, чл. 115, чл. 117, чл. 121, чл. 123 и чл. 218, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс и Решение № 3347-МИ от 5 август 2016 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допълва Решение № 1497-МИ от 25 юни 2015 г. на ЦИК, както следва:

 1. В т. 6.2, буква А, раздел ІІ, се добавя:

- телефони за връзка и подаване на сигнали до РУ на МВР и до дежурния прокурор;

- телефони за връзка с РИК.

 1. В т. 10 се добавя „ПРЕДСТАВИТЕЛ МЕСТНА КОАЛИЦИЯ“ (Приложение № 3).

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1022-МИ / 30.11.2021

  относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

 • № 1021-МИ / 30.11.2021

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

 • № 1020-ПВР / 30.11.2021

  относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

 • всички решения