Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3348-МИ
София, 10.08.2016

ОТНОСНО: допълнение на Решение № 1497-МИ от 25 юни 2015 г. на ЦИК за утвърждаване на образци на указателни табели и табла за ОИК и СИК, и образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове

На основание чл. 57, ал. 1, т. 44, чл. 10, ал. 2 е 3, чл. 111, чл. 115, чл. 117, чл. 121, чл. 123 и чл. 218, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс и Решение № 3347-МИ от 5 август 2016 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допълва Решение № 1497-МИ от 25 юни 2015 г. на ЦИК, както следва:

 1. В т. 6.2, буква А, раздел ІІ, се добавя:

- телефони за връзка и подаване на сигнали до РУ на МВР и до дежурния прокурор;

- телефони за връзка с РИК.

 1. В т. 10 се добавя „ПРЕДСТАВИТЕЛ МЕСТНА КОАЛИЦИЯ“ (Приложение № 3).

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 10.08.2016 в 15:18 часа

Календар

Решения

 • № 1135-МИ / 18.09.2019

  относно: поправка на техническа грешка на Решение № 915-МИ от 30 август 2019 г. на ЦИК, относно назначаване на Общинската избирателна комисия в община Ботевград, Софийска област, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 • № 1134-МИ / 18.09.2019

  относно: промяна в състава на ОИК – Оряхово, област

 • № 1133-МИ / 18.09.2019

  относно: жалба от ПП „МИР“, представлявана от Симеон Славчев Славчев, срещу Решение № 28-МИ от 16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Стамболийски, област Пловдив

 • всички решения