Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3348-МИ
София, 10 август 2016 г.

ОТНОСНО: допълнение на Решение № 1497-МИ от 25 юни 2015 г. на ЦИК за утвърждаване на образци на указателни табели и табла за ОИК и СИК, и образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове

На основание чл. 57, ал. 1, т. 44, чл. 10, ал. 2 е 3, чл. 111, чл. 115, чл. 117, чл. 121, чл. 123 и чл. 218, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс и Решение № 3347-МИ от 5 август 2016 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допълва Решение № 1497-МИ от 25 юни 2015 г. на ЦИК, както следва:

 1. В т. 6.2, буква А, раздел ІІ, се добавя:

- телефони за връзка и подаване на сигнали до РУ на МВР и до дежурния прокурор;

- телефони за връзка с РИК.

 1. В т. 10 се добавя „ПРЕДСТАВИТЕЛ МЕСТНА КОАЛИЦИЯ“ (Приложение № 3).

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения