Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 334-МИ
София, 26 юни 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Петрич, област Благоевград

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-191 от 25.06.2021 г. е постъпило предложение от Симеон Атанасов Илиев – упълномощен представител на КП „Демократична България – Обединение“, за промяна в ОИК – Петрич. Предлага на мястото на Велина Георгиева Пиргова – член на ОИК, да бъде назначена Виолета Георгиева Николова-Ваиу.

Към предложението са приложени: молба от Велина Георгиева Пиргова за освобождаването й като член на ОИК – Петрич – по лични причини, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Виолета Георгиева Николова-Ваиу и заверено копие на пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Петрич, област Благоевград, Велина Георгиева Пиргова, ЕГН … , и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Петрич, област Благоевград, Виолета Георгиева Николова-Ваиу, ЕГН … .

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КрЦ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1082-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1081-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1080-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • всички решения