Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 327-ПВР/МИ
София, 16 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Долна Митрополия, област Плевен , за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Долна Митрополия, област Плевен, от 11.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-252 от 13.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 09.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Долна Митрополия.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Долна Митрополия, област Плевен, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маринела Тончева Дочева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Мима Шибилова Илиева

 

СЕКРЕТАР:

Мариана Николова Илчева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Капка Илиева Атанасова

 

 

Деян Тинчев Димитров

 

 

Людмила Георгиева Тодорова

 

 

Илонка Ангелова Йорданова

 

 

Йордан Цветков Йорданов

 

 

Божидар Светозаров Цветков

 

 

Цецка Иванова Барсанова

 

 

Ева Йотова Иванова

 

 

Наташа Маринова Борова

 

 

Теменужка Тошкова Кънчашка

 

 

Миглена Илиянова Илиева-

Димитрова

 

 

Ивалинка Николова Станчева

 

 

Цветелина Георгиева Петрова

 

 

Любен Първанов Маринов

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения