Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 325-ПВР/МИ
София, 16 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Котел, област Сливен, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Котел, област Сливен, от 11.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-275 от 15.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 01.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Котел.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Котел, област Сливен, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Кольо Иванов Косев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Росен Василев Хъндърчев

 

СЕКРЕТАР:

Ренета Мартинова Христова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Елена Спирова Узунова

 

 

Даниела Иванчева Пенева

 

 

Георги Пенев Георгиев

 

 

Недко Ненков Катреков

 

 

Ваня Георгиева Ненчева

 

 

Николай Стефанов Раев

 

 

Георги Йорданов Матеев

 

 

Събина Георгиева Георгиева

 

 

Красимир Парушев Неделчев

 

 

Диана Иванова Кирова

 

 

Рефие Ахмедова Адемова

 

 

Екатерина Василева Дончева

 

 

Стефка Димитрова Куцарова

 

 

Радостина Жечева Кънева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2145-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2144-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски

  • № 2143-МИ / 26.02.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24 февруари 2021 г. на ЦИК относно разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в с. Баните, община Баните, област Смолян, да започне в 6,00 ч. на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения