Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3225-МИ/НР
София, 5 май 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

Постъпило е предложение от Любомир Димитров Христов – упълномощен представител на ПП ГЕРБ за област Шумен, с вх. № МИ-10-36/04.05.2016 г. на ЦИК. Предлага се за член на ОИК да бъде назначен Бюлент Мустафа Юмер. С Решение № 2985-МИ/НР от 8 декември 2015 г. на ЦИК е освободен като председател на ОИК – Никола Козлево, област Шумен, Иван Кирилов Иванов. За председател на ОИК – Никола Козлево със същото решение е преназначен Есен Ертан Вадет – член на ОИК.

Към предложението са приложени: пълномощно № КО-Г-082/14.08.2015 г. в полза на Любомир Димитров Христов; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Бюлент Мустафа Юмер.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Никола Козлево, област Шумен, Бюлент Мустафа Юмер, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 255 -НС / 18.06.2021

    относно: назначаване на СИК на територията на община Тутракан в Двадесети изборен район – Силистренски, за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 254 -НС / 18.06.2021

    относно: назначаване на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за изборите за народни представители на 11.07.2021 г. в община Плевен, област Плевен

  • № 253-НС / 18.06.2021

    относно: определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • всички решения