Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 322-ПВР/МИ
София, 15 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Айтос, област Бургас, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-155 от 11.08.2011 г. от кмета на община Айтос, област Бургас, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 01.08.2011 г. и от 09.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Айтос.

Не е постигнато съгласие по предложенията за секретар на ОИК в община Айтос.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Айтос, област Бургас, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Таня Маринова Илиева-Чапарова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Силвия Стоянова Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Пенка Динева Куцарова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Лора Каменова Тодорова

 

 

Йордан Стоянов Касъров

 

 

Зорница Диянова Атанасова

 

 

Владислава Стоянова Васева

 

 

Николай Неделчев Николов

 

 

Стефан Костадинов Костадинов

 

 

Красимира Георгиева Русева

 

 

Стойка Вълкова Преснакова

 

 

Нурсерен Рамаданова Хайрула

 

 

Дениз Юзджан Балджи

 

 

Пенчо Радков Пенчев

 

 

Теодор Янев Янев

 

 

Олег Иванов Ковачев

 

 

Радка Димитрова Недкова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2145-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2144-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски

  • № 2143-МИ / 26.02.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24 февруари 2021 г. на ЦИК относно разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в с. Баните, община Баните, област Смолян, да започне в 6,00 ч. на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения