Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3214-МИ
София, 28 април 2016 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Градево, община Симитли, област Благоевград

С вх. № ЧМИ-19-2/04.04.2016 г. в Централната избирателна комисия е постъпило писмо от Общинска избирателна комисия – Симитли с приложено решение № 1 от 31.03.2016 г. относно насрочване на частични избори за кмет на кметство Градево, община Симитли, ведно с писмо от председателя на Общинския съвет – Симитли с изх. № 37-00-01/21.03.2016 г. до ОИК – Симитли, молба от Валентин Борисов Иванов относно подаване на оставка чрез Общинския съвет – Симитли до ОИК – Симитли с вх. № 10-00-82/18.03.2016 г. и уведомление до кмета на община Симитли с изх. № 94-00-305/24.03.2016 г.

На свое заседание на 5 април 2016 г. Централната избирателна комисия е разгледала писмо с вх. № ЧМИ-19-2/04.04.2016 г. и с протоколно решение е приела да бъде указано на ОИК – Симитли, че е налице неизпълнена процедура по чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА във връзка с чл. 463 от Изборния кодекс.

С писмо вх. № към ЧМИ-15-2/26.04.2016 г. Общинската избирателна комисия – Симитли, приложено е изпратила решения № 3 от 25.04.2016 г. и № 2 от 14.04.2016 г. Общинската избирателна комисия – Симитли с решение № 2 от 14.04.2016 г. на основание чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА е прекратила предсрочно пълномощията на кмета на кметство Градево, община Симитли, област Благоевград, Валентин Борисов Иванов.

Решение № 3 от 25.04.2016 г. на ОИК – Симитли, представлява уведомление до Централната избирателна комисия относно прекратяване пълномощията на Валентин Борисов Иванов – кмет на кметство Градево, община Симитли, област Благоевград.

Ведно с горепосочените решения Общинската избирателна комисия е изпратила и уведомление до кмета на община Симитли с изх. № 94-00-305/24.03.2016 г. (копие), молба от Валентин Борисов Иванов относно подаване на оставка чрез Общинския съвет – Симитли до ОИК – Симитли с вх. № 10-00-82/18.03.2016 г. и писмо от председателя на Общинския съвет – Симитли с изх. № 37-00-01/21.03.2016 г. до Общинска избирателна комисия – Симитли.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Симитли, област Благоевград, е представила необходимите документи съгласно Изборния кодекс.

На основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Градево, община Симитли, област Благоевград.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения