Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3195-МИ
София, 20 април 2016 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Загорско, община Момчилград, област Кърджали

Общинската избирателна комисия – Момчилград, област Кърджали, с писмо вх. № МИ-15-582/14.04.2016 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 135 от 02.04.2016 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА е прекратила предсрочно пълномощията на кмета на кметство Загорско, община Момчилград, област Кърджали, Екрем Шюкри Ахмед.

Към уведомлението са приложени: влязло в сила решение № 135 от 02.04.2016 г. на ОИК – Момчилград; решение № 136 от 12.04.2016 г. на ОИК – Момчилград; протокол № 34/12.04.2016 г. на ОИК – Момчилград; влязла в сила на 19.02.2016 г. присъда № 161/25.11.2015 г. по НОХД № 68/2015 по описа на Районен съд – Момчилград, потвърдена с решение № 13/19.02.2016 г. по ВНОХ № 184/2015 г. по описа на Окръжен съд – Кърджали.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Момчилград, област Кърджали, е представила необходимите документи съгласно Изборния кодекс.

На основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Загорско, община Момчилград, област Кърджали.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения