Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 318-ПВР/МИ
София, 15 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Стрелча, област Пазарджик, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-123 от 11.08.2011 г. от кмета на община Стрелча, област Пазарджик, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 01.08.2011 г. и на 08.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя на Общинската избирателна комисия в община Стрелча.

Не е постигнато съгласие по предложенията за заместник-председател и секретар на ОИК в община Стрелча.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Стрелча, област Пазарджик, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Стоян Йовов Литов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Екатерина Костадинова Добрева

 

СЕКРЕТАР:

Людмила Ивановна Иванова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Пепа Динчева Герова

 

 

Лидия Динчева Кръстева

 

 

Соня Кръстева Кръстева

 

 

Петър Стойков Петров

 

 

Нонка Стоянова Спасова

 

 

Илия Дончев Чунчуков

 

 

Васил Петров Иванов

 

 

Екатерина Ганчева Кирова

 

 

Катя Смиленова Шопова

 

 

Надка Елкова Смиленова

 

 

Александрина Койчева Такучева

 

 

Дело Бойчев Филипов

 

 

Цветана Петрова Василева

 

 

Стойна Динчева Караджова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2145-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2144-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски

  • № 2143-МИ / 26.02.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24 февруари 2021 г. на ЦИК относно разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в с. Баните, община Баните, област Смолян, да започне в 6,00 ч. на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения