Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3134-МИ/НР
София, 17 март 2016 г.

ОТНОСНО: освобождаване председател на ОИК – Бойница

С вх. № МИ-15-391 от 16.03.2016 г. е постъпило заявление от Катя Вълчева – председател на ОИК – Бойница, за освобождаването й от ОИК, поради възникнала несъвместимост по чл. 66, ал. 1, т. 4 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Бойница, област Видин, Катя Генадиева Вълчева, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения