Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3128-МИ/НР
София, 15 март 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Главиница, област Силистра

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-22/11.03.2016 г. от ПП „Движение за права и свободи“ чрез съпредседателя Мустафа Сали Карадайъ, с което е направено искане на мястото на освободения с Решение № 3086-МИ/НР от 18 февруари 2016 г. на ЦИК Ерол Емин Али – секретар на ОИК – Главиница, да бъде назначена Неждан Реджеп Хасан.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Неждан Реджеп Хасан.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Главиница, област Силистра, Неждан Реджеп Хасан, ЕГН ….

На назначения секретар на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1309-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1308-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „Справедлива България“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1307-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения