Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3111-ЕП/НС
София, 19 април 2024 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Пети изборен район – Видински, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Видин с вх. № ЦИК-ЕПНС-05-36/6 от 15.04.2024 г. на ЦИК. Към писмото са представени протокол от 14.04.2024 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Районна избирателна комисия в Пети изборен район – Видински.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 3051-ЕП/НС от 9 април 2024 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Пети изборен район – Видински, в състав от 13 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниел Боянов Цветанов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илияна Василева Стефанова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Илиев Николов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светла Петкова Йорданова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кристина Стефанова Петрова
СЕКРЕТАР: Ирена Петрова Николова
ЧЛЕНОВЕ: Пламенка Найденова Цветкова
  Елеонора Валериева Петрова
  Захарин Иванов Захариев
  Васил Цветанов Бенов
  Славяна Младенова Николова
  Соня Иванова Иванова
  Йошка Илиева Йончева
 1. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 20 април 2024 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3497-МИ / 21.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Столична

 • № 3496-МИ / 21.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

 • № 3495-МИ / 21.06.2024

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

 • всички решения