Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 31
София, 30 март 2014 г.

ОТНОСНО: създаване на обучително звено

На основание § 13, т. 2 от преходните и заключителни разпоредби на ИК и чл. 56 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Централната избирателна комисия създава обучително звено, което организира и провежда обучението на избирателните комисии в страната и извън страната.
2. В състава на обучителното звено се включват всички членове на ЦИК, които се разпределят по райони, включително за обучението на избирателните комисии извън страната и експерименталното машинно гласуване.
3. Обучителното звено работи по план за обучение, програма, графици и методически правила, които се приемат от ЦИК и се публикуват на интернет страницата на комисията.
4. Дейността на обучителното звено се осъществява във взаимодействие с обществения съвет, неправителствените организации, централни и местни администрации.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения