Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 31
София, 30 март 2014 г.

ОТНОСНО: създаване на обучително звено

На основание § 13, т. 2 от преходните и заключителни разпоредби на ИК и чл. 56 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Централната избирателна комисия създава обучително звено, което организира и провежда обучението на избирателните комисии в страната и извън страната.
2. В състава на обучителното звено се включват всички членове на ЦИК, които се разпределят по райони, включително за обучението на избирателните комисии извън страната и експерименталното машинно гласуване.
3. Обучителното звено работи по план за обучение, програма, графици и методически правила, които се приемат от ЦИК и се публикуват на интернет страницата на комисията.
4. Дейността на обучителното звено се осъществява във взаимодействие с обществения съвет, неправителствените организации, централни и местни администрации.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1235-НС / 11.08.2022

    относно: условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1234-НС / 11.08.2022

    относно: изисквания към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК за резултатите, включително от машинното гласуване, от изборите за народни представители на 12 октомври 2022 г.

  • № 1233-НС / 11.08.2022

    относно: определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в местата за лишаване от свобода и за задържане както и на плавателни съдове под българско знаме, и изготвяне на избирателни списъци

  • всички решения