Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 31
София, 30 март 2014 г.

ОТНОСНО: създаване на обучително звено

На основание § 13, т. 2 от преходните и заключителни разпоредби на ИК и чл. 56 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Централната избирателна комисия създава обучително звено, което организира и провежда обучението на избирателните комисии в страната и извън страната.
2. В състава на обучителното звено се включват всички членове на ЦИК, които се разпределят по райони, включително за обучението на избирателните комисии извън страната и експерименталното машинно гласуване.
3. Обучителното звено работи по план за обучение, програма, графици и методически правила, които се приемат от ЦИК и се публикуват на интернет страницата на комисията.
4. Дейността на обучителното звено се осъществява във взаимодействие с обществения съвет, неправителствените организации, централни и местни администрации.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения