Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3080-МИ
София, 16 април 2024 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Кюстендил, област Кюстендил

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № ЦИК-МИ-09-83 от 12.04.2024 г. от Михаела Ясенова Крумова – упълномощен представител на коалиция ГЕРБ-СДС, за промяна в ОИК – Кюстендил. Предлага се на мястото на Гергана Валентинова Светославова – член на ОИК, да бъде назначена Евелина Стефанова Нешева.

Към предложението са приложени: заявление от Гергана Валентинова Светославова за освобождаването ѝ като член на ОИК – Кюстендил, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Евелина Стефанова Нешева и пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Кюстендил, област Кюстендил, Гергана Валентинова Светославова, ЕГН …, и анулира издаденото ѝ удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Кюстендил, област Кюстендил, Евелина Стефанова Нешева, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3367-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3366-ЕП/НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3365-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения