Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 308-ПВР/МИ
София, 15 август 2011 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка допусната в Решение № 208-ПВР/МИ от 12.08.2011 г. на ЦИК

При извършена проверка по преписката към Решение № 208-ПВР/МИ от 12.08.2011 г. се констатира, че е налице техническа грешка в изписване на диспозитива на решението, като името на члена от ОИК „Емилия Цветкова Мартинова" е изписано грешно „Емилия Петкова Мартинова".

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в диспозитива на Решение № 208-МИ от 12.08.2011 г. на ЦИК, като името на члена на ОИК вместо „Емилия Петкова Мартинова" да се чете „Емилия Цветкова Мартинова".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2145-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2144-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски

  • № 2143-МИ / 26.02.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24 февруари 2021 г. на ЦИК относно разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в с. Баните, община Баните, област Смолян, да започне в 6,00 ч. на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения