Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 307-ПВР/МИ
София, 15 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Тутракан, област Силистра, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-149 11.08.2011г. от кмета на община Тутракан, област Силистра, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 08.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Тутракан.

Не е постигнато съгласие по предложението за заместник председател на ОИК в община Тутракан.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Тутракан, област Силистра, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елка Стефанова Горанова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Марин Костадинов Грънчаров

 

СЕКРЕТАР:

Зойка Спасова Стефанова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Димитър Тодоров Петров

 

 

Галина Тодорова Димитрова

 

 

Дафинка Йорданова Касабова

 

 

Румяна Кръстева Статева

 

 

Милен Василев Филипов

 

 

Ценка Стефанова Маринова

 

 

Нели Йовчева Доксева-Рачева

 

 

Милко Пенчев Маринов

 

 

Величко Димитров Димитров

 

 

Орхан Кемал Мутлу

 

 

Ивайло Николаев Николов

 

 

Сердар Джеват Мустафа

 

 

Бисерка Христова Симеонова

 

 

Цветана Петкова Кирова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения