Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 306-ПВР/МИ
София, 15 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Опака, област Търговище, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-90 10.08.2011 г. от кмета на община Опака, област Търговище, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 05.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Опака.

Не е постигнато съгласие по предложението за заместник председател на ОИК в община Опака.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Опака, област Търговище, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Нели Бориславова Борисова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Десислава Петрова Димова

 

СЕКРЕТАР:

Росица Николаева Нестерова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Невена Стелиянова Неделчева

 

 

Андрей Димов Цонев

 

 

Нина Вескова Стойкова

 

 

Десислава Тодорова Пенева

 

 

Дамян Добрев Добрев

 

 

Есин Салиева Сабриева

 

 

Росица Иванова Станева

 

 

Анета Димитрова Русева

 

 

Родинка Красимирова Василева

 

 

Феим Юсменов Феимов

 

 

Мехтибат Ниязиев Мустафов

 

 

Юнзюле Ахмедова Бехчетова

 

 

Седат Фехимов Мехмедов

 

 

Диляна Жекова Кънева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения