Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3048-МИ
София, 28 януари 2016 г.

ОТНОСНО: приемане на образци на публични електронни регистри на ОИК на партиите, на коалициите, на местните коалиции и на инициативните комитети, регистрирани за участие в нови и/или частични избори за общински съветници и/или за кметове

На основание чл. 57, ал. 1, т. 46 във връзка с чл. 86 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Приема образци на публични електронни регистри на ОИК на партиите, на коалициите, на местните коалиции и на инициативните комитети, регистрирани за участие в нови и/или частични избори за общински съветници и/или за кметове, съгласно приложенията.
 2. Списъкът на упълномощените представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за публикуване се съставя във формата и съдържанието съобразно приложение № 2 към Решение № 1552-МИ от 28 август 2015 г. на ЦИК, като заглавието се изписва:

СПИСЪК (за публикуване) на упълномощени представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в частичните избори за кметове или в новите избори за общински съветници и/или кметове на ………………. г.

Общинската избирателна комисия публикува отделни списъци за новите, съответно за частичните избори с посочване на датата на тяхното произвеждане.

 1. В останалите случаи подлежащите на вписване обстоятелства от ОИК и публикуването им в съответния публичен регистър се извършва по реда на Решение № 1552-МИ от 28 август 2015 г. на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1546-НС / 05.10.2022

  относно: въвеждане на данните от протоколите на секционните избирателни комисии в ЦИК и сравняването им с данните от тези протоколи, въведени в РИК, от изборите за народни представители, произведени на 2 октомври 2022 г., и анализ на несъответствията

 • № 1543-НС / 02.10.2022

  относно: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК, изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г. и № 1517-НС от 30 септември 2022 г., № 1526 и 1530-НС от 01 октомври 2022 г. и № 1535-НС от 2 октомври 2022 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 1542-НС / 02.10.2022

  относно: обявяване края на изборния ден на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • всички решения