Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3048-МИ
София, 28 януари 2016 г.

ОТНОСНО: приемане на образци на публични електронни регистри на ОИК на партиите, на коалициите, на местните коалиции и на инициативните комитети, регистрирани за участие в нови и/или частични избори за общински съветници и/или за кметове

На основание чл. 57, ал. 1, т. 46 във връзка с чл. 86 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Приема образци на публични електронни регистри на ОИК на партиите, на коалициите, на местните коалиции и на инициативните комитети, регистрирани за участие в нови и/или частични избори за общински съветници и/или за кметове, съгласно приложенията.
 2. Списъкът на упълномощените представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за публикуване се съставя във формата и съдържанието съобразно приложение № 2 към Решение № 1552-МИ от 28 август 2015 г. на ЦИК, като заглавието се изписва:

СПИСЪК (за публикуване) на упълномощени представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в частичните избори за кметове или в новите избори за общински съветници и/или кметове на ………………. г.

Общинската избирателна комисия публикува отделни списъци за новите, съответно за частичните избори с посочване на датата на тяхното произвеждане.

 1. В останалите случаи подлежащите на вписване обстоятелства от ОИК и публикуването им в съответния публичен регистър се извършва по реда на Решение № 1552-МИ от 28 август 2015 г. на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

  относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

 • № 3487-МИ / 18.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

 • № 3486-МИ / 18.06.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

 • всички решения