Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3034-МИ
София, 26 март 2024 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Стара Загора, област Стара Загора

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-10-23 от 20.03.2024 г. от Костадин Тодоров Костадинов – председател и представляващ ПП „Възраждане“, за промяна в ОИК – Стара Загора. Предлага се на мястото на Рени Господинова Кучкова – член на ОИК, да бъде назначена Живка Генчева Чертоянова.

Към предложението са приложени: заявление от Рени Господинова Кучкова за освобождаването ѝ като член на ОИК – Стара Загора, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Живка Генчева Чертоянова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Стара Загора, област Стара Загора, Рени Господинова Кучкова, ЕГН , и анулира издаденото ѝ удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Стара Загора, област Стара Загора, Живка Генчева Чертоянова, ЕГН.

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения