Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3031-МИ
София, 26 март 2024 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за общински съветници в община Борован, област Враца

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-295 от 22.03.2024 г. е постъпила преписка от ОИК – Борован.

Към преписката са приложени: решение № 105-МИ от 22.03.2024 г. на ОИК – Борован, с което уведомява ЦИК да направи предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за общински съветници в община Борован, област Враца, и копие от Решение № 3463 от 21.03.2024 г. по адм. д. № 320/2024 г. на Върховния административен съд, с което е отменено решение № 397 от 21.11.2023 г. по адм.д. № 608/2023 г. на Административен съд – Враца, и вместо него е обявен за недействителен изборът за общински съветници в община Борован, обективиран в решение № 100-МИ от 30.10.2023 г. на ОИК – Борован, поправено с решение № 101-МИ от 02.11.2023 г. на ОИК – Борован. Преписката е постъпила и в оригинал на 26.03.2024 г.

Решението на ВАС е окончателно, поради което съгласно чл. 465, т. 5 от Изборния кодекс е налице основание за произвеждане на нов избор за общински съветници в община Борован, област Враца.

Предвид изложеното и на основание чл. 466, ал. 1 във връзка с чл. 465, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи нов избор за общински съветници в община Борован, област Враца.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения