Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3028-МИ
София, 21 март 2024 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Богданов дол, община Перник, област Перник

Общинска избирателна комисия – Перник, с писмо вх. № МИ-15-276 от 18.03.2024 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 302-МИ от 07.03.2024 г. на основание чл. 42, ал. 1 и 3 във връзка с чл. 42, ал. 3 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация е прекратила предсрочно пълномощията на кмета на кметство Богданов дол, община Перник, област Перник, Венцислава Кирилова Кирилова.

Към писмото са приложени следните документи: заверено копие от протокол № 49 от 07.03.2024 г. на ОИК – Перник, решение № 302-МИ от 07.03.2024 г.  на ОИК – Перник, което е влязло в сила.

Централната избирателна комисия служебно се снабди със справка за адресно регистрираните по постоянен и настоящ адрес на с. Богданов дол, община Перник, област Перник, от електронната страница на ГД „ГРАО“ при МРРБ, от която е видно, че броят на населението по постоянен адрес на с. Богданов дол, община Перник, област Перник, към 15.03.2024 г. е 328 души, поради което в с. Богданов дол, община Перник, област Перник, следва да се произведе частичен избор за кмет на кметство.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Перник, област Перник, е представила необходимите документи съгласно чл. 463, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс, установяващи предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на кметство и необходимостта от произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Богданов дол, община Перник, област Перник.

Предвид изложеното и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Богданов дол, община Перник, област Перник.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения