Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3027-МИ
София, 19 март 2024 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Несебър, област Бургас

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-11-12 от 15.03.2024 г. от Я. А. Я. – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, за промяна в ОИК – Несебър. Предлага се на мястото на Десислава Николова Николова – член на ОИК да бъде назначена Митошка Георгиева Великова.

Към предложението са приложени: заявление от Десислава Николова Николова за освобождаването ѝ като член на ОИК – Несебър, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Митошка Георгиева Великова и пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Несебър, област Бургас, Десислава Николова Николова, ЕГН …, и анулира издаденото ѝ удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Несебър, област Бургас, Митошка Георгиева Великова, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Зам.-председател: Димитър Димитров

ЛГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения