Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3026-МИ
София, 19 март 2024 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Бойчиновци, област Монтана

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление с вх. № МИ-10-19/1 от 18.03.2024 г. от И. М. Д. – упълномощен представител на коалиция ГЕРБ-СДС, за промяна в ОИК – Бойчиновци. Предлага се на мястото на Стела Сашкова Владимирова – председател на ОИК, освободена с Решение № 3022-МИ от 15.03.2024 г. на ЦИК, да бъде назначена Габриела Илиева Димитрова-Николова на ОИК, а на мястото на Зорница Цветомирова Михайлова, освободена с Решение № 3022-МИ от 15.03.2024 г. на ЦИК, за член на ОИК да бъде назначена Елизабета Стефанова Ценкова.

Към заявлението са приложени: декларации по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копия от дипломите за завършено висше образование на Габриела Илиева Димитрова-Николова и Елизабета Стефанова Ценкова и пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Бойчиновци, област Монтана, Габриела Илиева Димитрова-Николова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Бойчиновци, област Монтана, Елизабета Стефанова Ценкова, ЕГН ...

На назначените председател и член на ОИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Зам.-председател: Димитър Димитров

ДД/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения