Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3024-МИ
София, 15 март 2024 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Омуртаг, област Търговище

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-10-22 от 14.03.2024 г. от С. Х. А. и Х. К. Х. – упълномощени представители на коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“, за промяна в ОИК – Омуртаг. Предлага се на мястото на Даниела Петрова Петрова – председател на ОИК да бъде назначен Стилиян Бончев Илиев.

Към предложението са приложени: заявление от Даниела Петрова Петрова за освобождаването ѝ като член на ОИК – Омуртаг, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Стилиян Бончев Илиев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Омуртаг, област Търговище, Даниела Петрова Петрова, ЕГН …, и анулира издаденото ѝ удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Омуртаг, област Търговище, Стилиян Бончев Илиев, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения