Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3023-ПВР/МИ
София, 21 януари 2016 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 3012-ПВР/МИ от 14 януари 2016 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 3012-ПВР/МИ от 14 януари 2016 г. на ЦИК, както следва:

- в първия абзац на диспозитива на решението вместо „РАЗРЕШАВА отваряне на запечатано помещение в „район „Илинден“ да се чете „РАЗРЕШАВА отваряне на запечатано помещение в район „СЛАТИНА“.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 58 от Изборния кодекс.


Зам.-председател: Маргарита Златарева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3012-ПВР/МИ/

Календар

Решения

  • № 2577-МИ / 03.10.2023

    относно: жалба от Румен Венциславов Пехливанов – кмет на община Рудозем, срещу решение № 56-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Рудозем

  • № 2575-МИ / 03.10.2023

    относно: жалба от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, представлявана от пълномощника Б И П , срещу решение № 87-МИ от 27.09.2023 г. на ОИК – Севлиево, община Габрово

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • всички решения