Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3023-ПВР/МИ
София, 21 януари 2016 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 3012-ПВР/МИ от 14 януари 2016 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 3012-ПВР/МИ от 14 януари 2016 г. на ЦИК, както следва:

- в първия абзац на диспозитива на решението вместо „РАЗРЕШАВА отваряне на запечатано помещение в „район „Илинден“ да се чете „РАЗРЕШАВА отваряне на запечатано помещение в район „СЛАТИНА“.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 58 от Изборния кодекс.


Зам.-председател: Маргарита Златарева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3012-ПВР/МИ/

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения