Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3022-МИ
София, 15 март 2024 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Бойчиновци, област Монтана

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление с вх. № МИ-10-19 от 14.03.2024 г. от И. М. Д. – упълномощен представител на коалиция ГЕРБ-СДС, за промяна в ОИК – Бойчиновци. Към заявлението са приложени заявления от Стела Сашкова Владимирова за освобождаването й като председател на ОИК и от Зорница Цветомирова Михайлова за освобождаването й като член на ОИК и пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Бойчиновци, област Монтана, Стела Сашкова Владимирова, ЕГН…, и анулира издаденото ѝ удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Бойчиновци, област Монтана, Зорница Цветомирова Михайлова, ЕГН …, и анулира издаденото ѝ удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения