Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3017-МИ
София, 14 март 2024 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-10-21 от 14.03.2024 г. от Тошко Йорданов – упълномощен представител на ПП „Има такъв народ“, за промяна в ОИК – Панагюрище. Предлага се на мястото на Преслава Събкова Мехтерова – председател на ОИК да бъде назначена Цветана Ангелова Чопаринова.

Към предложението са приложени: заявление от Преслава Събкова Мехтерова за освобождаването ѝ като председател на ОИК – Панагюрище, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Цветана Ангелова Чопаринова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик, Преслава Събкова Мехтерова, ЕГН , и анулира издаденото ѝ удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик, Цветана Ангелова Чопаринова, ЕГН.

На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения