Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3016-МИ
София, 14 март 2024 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Голямо Градище, община Опака, област Търговище

Общинска избирателна комисия – Опака, с писмо вх. № МИ-15-252 от 14.03.2024 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 98-МИ от 12.03.2024 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация е констатирала предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Голямо Градище, община Опака, област Търговище, Мехмед Мурадов Ислямов.

Към писмото са приложени следните документи: заверено копие от протокол № 22 от 12.03.2024 г. на ОИК – Опака, решение № 98-МИ от 12.03.2024 г. и препис-извлечение от акт за смърт от 09.03.2024 г. на община Търговище.

Централната избирателна комисия служебно се снабди със справка за адресно регистрираните по постоянен и настоящ адрес на с. Голямо Градище, община Опака, област Търговище, от електронната страница на ГД „ГРАО“ при МРРБ, от която е видно, че броят на населението по постоянен адрес на с. Голямо Градище, община Опака, област Търговище, към 15.12.2023 г. е 1254 души, поради което в кметство Голямо Градище, община Опака, област Търговище, следва да се произведе частичен избор за кмет на кметство.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Опака, област Търговище, е представила необходимите документи съгласно чл. 463, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс, установяващи предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на кметство и необходимостта от произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Голямо Градище, община Опака, област Търговище.

Предвид изложеното и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Голямо Градище, община Опака, област Търговище.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения