Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3015-МИ/НР
София, 19 януари 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Брусарци, област Монтана

Постъпило е предложение с вх. № МИ-11-2/15.01.2016 г. от Юлия Каменова – представител на Реформаторския блок за община Брусарци, за промени в ОИК – Брусарци. Предлага се на мястото на Лора Горанова Николова-Лозанова – член на ОИК, да бъде назначена Росица Кирилова Каменова.

Към предложението са приложени: заявление от Лоза Горанова Николова-Лозанова да бъде освободена като член на ОИК – Брусарци; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Росица Кирилова Каменова и пълномощно в полза на Юлия Каменова.

Постъпило е предложение с вх. № МИ-11-84/18.01.2016 г. от Серьожа Иванов Вълков – представител на коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“ за община Брусарци, за промени в ОИК – Брусарци. Предлага се на мястото на Мария Софрониева Петрова – член на ОИК, да бъде назначена Румяна Русинова Каменова.

Към предложението са приложени: заявление от Мария Софрониева Петрова да бъде освободена като член на ОИК – Брусарци, по здравословни причини; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Румяна Русинова Каменова и пълномощно в полза на Серьожа Иванов Вълков от Красимир Каракачанов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Брусарци, област Монтана, Лора Горанова Николова-Лозанова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Брусарци, област Монтана, Росица Кирилова Каменова, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Брусарци, област Монтана, Мария Софрониева Петрова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Брусарци, област Монтана, Румяна Русинова Каменова, ЕГН ...

На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Маргарита Златарева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения