Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3014-МИ
София, 12 март 2024 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-11-11 от 12.03.2024 г. от И. А. И. – упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, за промяна в ОИК – Панагюрище. Предлага се на мястото на Пепа Лукова Цоневска – член на ОИК да бъде назначен Димитър Куртев Куртев.

Към предложението са приложени: заявление от Пепа Лукова Цоневска за освобождаването ѝ като член на ОИК – Панагюрище, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Димитър Куртев Куртев и пълномощно в полза на И. И..

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик, Пепа Лукова Цоневска, ЕГН …, и анулира издаденото ѝ удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик, Димитър Куртев Куртев, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3367-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3366-ЕП/НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3365-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения