Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3008-МИ
София, 7 март 2024 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Рельово, община Самоков, Софийска област

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-229 от 07.03.2024 г. е постъпила преписка от ОИК – Самоков, във връзка с чл. 463 от Изборния кодекс.

Приложено е решение № 239-МИ от 19.02.2024 г. на ОИК – Самоков, с което на основание чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА са прекратени пълномощията на Йордан Станков Клещанов като кмет на кметство Рельово, община Самоков.

Централната избирателна комисия служебно се снабди със справка от електронната страница на ГД „ГРАО“ при МРРБ за адресно регистрираните по постоянен и настоящ адрес лица, от която е видно, че броят на населението по постоянен адрес на с. Рельово, община Самоков, Софийска област, към 15.12.2023 г. е 146 души, поради което в кметство Рельово, община Самоков, Софийска област, следва да се произведе частичен избор за кмет на кметство.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Самоков, е представила необходимите документи съгласно чл. 463, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс, установяващи предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на кметство и необходимостта от произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Рельово, община Самоков, Софийска област.

Предвид изложеното и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Рельово, община Самоков, Софийска област.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3367-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3366-ЕП/НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3365-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения