Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3008-ПВР
София, 12 януари 2016 г.

ОТНОСНО: утвърждаване образци на изборните книжа за произвеждане на избори за президент и вецепрезидент на Република България

На основание чл. 6, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Утвърждава образците на изборните книжа за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България – 101 на брой, с номера от 1-ПВР до 98-ПВР, съгласно приложението.

Решението се обнародва в „Държавен вестник”.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3009-ПВР/

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения