Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3009-ПВР
София, 14 януари 2016 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 3008-ПВР от 12 януари 2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 3008-ПВР от 12 януари 2016 г., като текстът след „ОТНОСНО“ да се чете:

„утвърждаване образци на изборните книжа за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България“.

Решението се обнародва в „Държавен вестник”.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3008-ПВР/

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения