Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3006-МИ
София, 5 март 2024 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Люлин, община Перник, област Перник

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-228 от 29.02.2024 г. е постъпила преписка от ОИК – Перник, във връзка с чл. 463 от Изборния кодекс.

Приложени са: решение № 297-МИ от 26.02.2024 г. на ОИК – Перник, с което общинската избирателна комисия е обявила предсрочно прекратяване на пълномощията на Румяна Василева Цветанова като кмет на кметство Люлин, и копие на писмо от Общински съвет – Перник, с приложено заявление от Румяна Цветанова за прекратяване на пълномощията ѝ като кмет на кметство Люлин.

Централната избирателна комисия служебно се снабди със справка за адресно регистрираните по постоянен и настоящ адрес на с. Люлин, община Перник, област Перник, от електронната страница на ГД „ГРАО“ при МРРБ, от която е видно, че броят на населението по постоянен адрес на с. Люлин, община Перник, област Перник, към 15.12.2023 г. е 697 души, поради което в кметство Люлин, община Перник, област Перник, следва да се произведе частичен избор за кмет на кметство.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Перник, е представила необходимите документи съгласно чл. 463, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс, установяващи предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на кметство и необходимостта от произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Люлин, община Перник, област Перник.

Предвид изложеното и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Люлин, община Перник, област Перник.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3367-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3366-ЕП/НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3365-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения