Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3005-МИ
София, 29 февруари 2024 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-11-8 от 29.02.2024 г. от П. С. А. – упълномощен представител на коалиция ГЕРБ-СДС, за промяна в ОИК – Радомир. Предлага се на мястото на Владин Василев Владимиров и Людмила Миткова Петрова – членове на ОИК да бъдат назначени Надя Петрова Вълчева и Десислава Чавдарова Новакова.

Към предложението са приложени: заявления от Владин Василев Владимиров и Людмила Миткова Петрова за освобождаването им като членове на ОИК – Радомир, декларации по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копия от дипломите за завършено висше образование на Надя Петрова Вълчева и Десислава Чавдарова Новакова и пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Радомир, област Перник, Владин Василев Владимиров, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Радомир, област Перник, Людмила Миткова Петрова, ЕГН …, и анулира издаденото ѝ удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Радомир, област Перник, Надя Петрова Вълчева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Радомир, област Перник, Десислава Чавдарова Новакова, ЕГН ...

На назначениите членове на ОИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения