Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3003-МИ
София, 29 февруари 2024 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-10-16 от 28.02.2024 г. от В. Д. - упълномощен представител на коалиция ГЕРБ-СДС, за попълване състава на ОИК – Разград. Предлага се на мястото на освободената с Решение № 2988-МИ от 20.02.2024 г. на ЦИК Ралица Стефанова Костова-Цветанова – председател на ОИК – Разград, да бъде назначена Невин Мехмед Скендер, и на мястото на освободената с Решение № 2969-МИ от 02.02.2024 г. на ЦИК Зорница Евгениева Якимова – член на ОИК – Разград, да бъде назначена Памела Венциславова Мичева.

Към предложението са приложени: декларации по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копия от дипломите за завършено висше образование на Невин Мехмед Скендер и на Памела Венциславова Мичева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Разград, област Разград, Невин Мехмед Скендер, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Разград, област Разград, Памела Венциславова Мичева, ЕГН ...

На назначените председател и член на ОИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения