Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3001-МИ
София, 29 февруари 2024 г.

ОТНОСНО: пределяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените нови и частични избори на 10 март 2024 г.

На основание чл. 456 във връзка с чл. 464 от ИК и т. 5.2. на Договор № 3 от 29.02.2024 г. за компютърна обработка в ИП към ОИК на насрочените на 10 март 2024 г. нови избори за кмет на кметство Могилино, община Две могили, област Русе, за кмет на кметство Искрица, община Гълъбово, област Стара Загора, за кмет на кметство Черна гора, община Перник, област Перник, за кмет на кметство Житница, община Провадия, област Варна, за кмет на кметство Черноок, община Провадия, област Варна, за кмет на кметство Струмешница, община Петрич, област Благоевград, за кмет на кметство Стоките, община Севлиево, област Габрово, и частични избори за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище, за кмет на кметство Разбойна, община Руен, област Бургас, за кмет на кметство Лютиброд, община Мездра, област Враца, за кмет на кметство Паволче, община Враца, област Враца, за кмет на кметство Забърдо, община Чепеларе, област Смолян, и за кмет на кметство Горно Церовене, община Монтана, област Монтана, и утвърдената с Приложение № 1 към договора офертна цена Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Определя възнаграждението на преброителя за компютърната обработка в изчислителния пункт (ИП) към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените на 10 март 2024 г. нови избори за кмет на кметство Могилино, община Две могили, област Русе, за кмет на кметство Искрица, община Гълъбово, област Стара Загора, за кмет на кметство Черна гора, община Перник, област Перник, за кмет на кметство Житница, община Провадия, област Варна, за кмет на кметство Черноок, община Провадия, област Варна, за кмет на кметство Струмешница, община Петрич, област Благоевград, за кмет на кметство Стоките, община Севлиево, област Габрово, и частични избори за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище, за кмет на кметство Разбойна, община Руен, област Бургас, за кмет на кметство Лютиброд, община Мездра, област Враца, за кмет на кметство Паволче, община Враца, област Враца, за кмет на кметство Забърдо, община Чепеларе, област Смолян, и за кмет на кметство Горно Церовене, община Монтана, област Монтана, както следва:

- за ОИК – Две могили, област Русе

- 1656.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Гълъбово, област Стара Загора         

- 1656.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Перник, област Перник

- 1656.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Провадия, област Варна

- 3240.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Петрич, област Благоевград

- 1656.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Севлиево, област Габрово

- 1656.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Попово, област Търговище

- 1656.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Руен, област Бургас            

- 1656.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Мездра, област Враца

- 1656.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Враца, област Враца

- 1656.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Чепеларе, област Смолян 

- 1656.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Монтана, област Монтана

- 1656.00 лв. с ДДС

 

2. При произвеждане на втори тур на изборите на 17 март 2024 г. определя възнаграждението на преброителя за компютърната обработка в ИП към ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от произвежданите нови и частични избори за втори тур, както следва:

 

- за ОИК – Две могили, област Русе

- 691.20 лв. с ДДС

- за ОИК – Гълъбово, област Стара Загора

- 691.20 лв. с ДДС

- за ОИК – Перник, област Перник

- 691.20 лв. с ДДС

- за ОИК – Провадия, област Варна при едно кметство

- 691.20 лв. с ДДС

- за ОИК – Провадия, област Варна при две кметства

- 1382.40 лв. с ДДС

- за ОИК – Петрич, област Благоевград

- 691.20 лв. с ДДС

- за ОИК – Севлиево, област Габрово

- 691.20 лв. с ДДС

- за ОИК – Попово, област Търговище

- 691.20 лв. с ДДС

- за ОИК – Руен, област Бургас

- 691.20 лв. с ДДС

- за ОИК – Мездра, област Враца

- 691.20 лв. с ДДС

- за ОИК – Враца, област Враца

- 691.20 лв. с ДДС

- за ОИК – Чепеларе, област Смолян 

- 691.20 лв. с ДДС

- за ОИК – Монтана, област Монтана

- 691.20 лв. с ДДС

 

3. Възнаграждението при произвеждане на нови избори е за сметка на държавния бюджет, а при произвеждане на частични избори е за сметка на общинския бюджет.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения