Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2999-МИ
София, 27 февруари 2024 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-10-14 от 22.02.2024 г. от Т. Ф. К. - упълномощен представител на партия „Движение за права и свободи“, за промяна в ОИК – Никола Козлево. Предлага се на мястото на Айхан Недим Ахмед – секретар на ОИК, да бъде назначена Афизе Осман Сабахгил.

Към предложението са приложени: заявление от Айхан Недим Ахмед за освобождаването му като секретар на ОИК, поради несъвместимост съгласно чл. 66, ал. 1, т. 6 ИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Афизе Осман Сабахгил.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Никола Козлево, област Шумен, Айхан Недим Ахмед, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Никола Козлево, област Шумен, Афизе Осман Сабахгил, ЕГН ...

На назначения секретар на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения