Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2997-МИ
София, 5 януари 2016 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Григорево, община Елин Пелин, Софийска област

Общинската избирателна комисия – Елин Пелин, Софийска област, с писма вх. № МИ-15-2375 от 18.12.2015 г. и от 04.01.2016 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 233 от 14.11.2015 г., поправено с решение № 234-МИ от 29.12.2015 г., на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА предсрочно е прекратила пълномощията на Ценко Стоянов Ангелов – кмет на кметство Григорево, община Елин Пелин, Софийска област, поради подаване на оставка.

Към уведомлението са приложени: решение № 233 от 14.11.2015 г., решение № 234-МИ от 29.12.2015 . на ОИК – Елин Пелин, с което предсрочно са прекратени пълномощията на кмета на кметство Григорево; оставка до ОИК чрез председателя на Общински съвет – Елин Пелин, с вх. № ОА-8224/10.12.2015 г. и писмо от Общински съвет – Елин Пелин, с вх. № ОА-8224 (1)/10.12.2015 г.

След като разгледа представените документи и установи, че решението на ОИК – Елин Пелин, за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Григорево е влязло в сила, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Елин Пелин, Софийска област, е представила необходимите документи съгласно Изборния кодекс.

На основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 2972-МИ от 1 декември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Григорево, община Елин Пелин, Софийска област.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения