Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2997-МИ
София, 5 януари 2016 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Григорево, община Елин Пелин, Софийска област

Общинската избирателна комисия – Елин Пелин, Софийска област, с писма вх. № МИ-15-2375 от 18.12.2015 г. и от 04.01.2016 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 233 от 14.11.2015 г., поправено с решение № 234-МИ от 29.12.2015 г., на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА предсрочно е прекратила пълномощията на Ценко Стоянов Ангелов – кмет на кметство Григорево, община Елин Пелин, Софийска област, поради подаване на оставка.

Към уведомлението са приложени: решение № 233 от 14.11.2015 г., решение № 234-МИ от 29.12.2015 . на ОИК – Елин Пелин, с което предсрочно са прекратени пълномощията на кмета на кметство Григорево; оставка до ОИК чрез председателя на Общински съвет – Елин Пелин, с вх. № ОА-8224/10.12.2015 г. и писмо от Общински съвет – Елин Пелин, с вх. № ОА-8224 (1)/10.12.2015 г.

След като разгледа представените документи и установи, че решението на ОИК – Елин Пелин, за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Григорево е влязло в сила, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Елин Пелин, Софийска област, е представила необходимите документи съгласно Изборния кодекс.

На основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 2972-МИ от 1 декември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Григорево, община Елин Пелин, Софийска област.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения