Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2952-МИ
София, 24 януари 2024 г.

ОТНОСНО: допускане на коалиция „ГРАЖДАНИ ЗА ОБЩИНАТА“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 10 март 2024 г.

Постъпило е заявление от коалиция „ГРАЖДАНИ ЗА ОБЩИНАТА“, подписано от Светозар Стоянов Съев, Иван Цветанов Павлов и Георги Венелинов Георгиев, представляващи коалицията, заведено под № 3 на 24 януари 2024 г. в регистъра на коалициите за участие в частичните избори за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище, за кмет на кметство Разбойна, община Руен, област Бургас, за кмет на кметство Паволче, община Враца, област Враца, и за кмет на кметство Лютиброд, община Мездра, област Враца, насрочени на 10 март 2024 г.

Заявено е искане за наименованието на коалицията в бюлетината по следния начин: ГРАЖДАНИ ЗА ОБЩИНАТА.

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално състояние на партия „БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ“, издадено на 24.01.2024 г. от СГС, VІ-12 състав, по ф.д. № 3078/1990 г.

2. Удостоверение за актуално състояние на партия „КОЙ – КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА“, издадено на 24.01.2024 г. от СГС, VІ-4 състав по ф.д. № 377/2014 г.

3. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-551 от 31.08.2023 г. на партия „БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ“ за внесени от партията финансови отчет за 2020, 2021 и 2022 г.

4. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-481 от 07.08.2023 г. на партия „КОЙ – КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА“ за внесени от партията финансови отчети за 2020, 2021 и 2022 г.

Коалицията е регистрирана в ЦИК с Решение № 2223-МИ от 05.09.2023 г. и Решение № 2447-МИ от 18.09.2023 г. за участие в общите избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

Изпълнени са законовите изисквания и условията на Решение № 2934-МИ от 11.01.2024 г. на Централната избирателна комисия за допускане на коалиция „ГРАЖДАНИ ЗА ОБЩИНАТА“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 10 март 2024 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ и чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА коалиция „ГРАЖДАНИ ЗА ОБЩИНАТА“ за участие в частичните избори за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище, за кмет на кметство Разбойна, община Руен, област Бургас, за кмет на кметство Паволче, община Враца, област Враца, и за кмет на кметство Лютиброд, община Мездра, област Враца, насрочени на 10 март 2024 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината е ГРАЖДАНИ ЗА ОБЩИНАТА

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2971-МИ/

Календар

Решения

  • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 3371-НС / 27.05.2024

    относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 3370-ЕП / 27.05.2024

    относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

  • всички решения