Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2890-МИ
София, 16 януари 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на кандидатите за кметове за участие в частичните избори за кметове на кметства на 16 март 2014 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 4, ал. 5 и 6, чл. 33, ал. 1, т. 15 и 16, чл. 98 - 100, чл. 102, чл. 103, чл. 122 - 127, чл. 280 и § 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрацията на кандидатите за кметове в частичния избор за кметове на кметства на 16 март 2014 г. се извършва при условията и по реда на Решение № 520-МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК, като:

1. Навсякъде в текста на решението срокът „4 месеца" се заменя с „6 месеца".

2. В точка 1, букви „а" и „б" и т. 2 датата „22 юни 2011 г." се заменя с датата „15 септември 2013 г.".

3. В точки 31 датата „23 септември 2011 г." се заменя с датата „15 февруари 2014 г.".

4. В точки 32 датата „23 септември 2011 г." се заменя с датата „15 февруари 2014 г.".

5. В точки 33 и 34 датата „20 септември 2011 г." се заменя с датата „13 февруари 2014 г.".

6. В точка 35, първото тире, датата „23 октомври 2011 г." се заменя с датата „16 март 2014 г.".

7. В точки 39 и 40 датата „2 октомври 2011 г." се заменя с датата „23 февруари 2014 г.".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1802-НС / 20.03.2023

    относно: назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1801-НС / 20.03.2023

    относно: регистрация на анкетьори от „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН“ АД, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1800-НС / 20.03.2023

    относно: постъпили жалби от Кирил Николаев Тодорин, Васка Йорданова Рачева, Радослав Иванов Лютаков, Христина Георгиева Венчева срещу решение № 83-НС от 13.03.2023 г. на РИК 13 – Пазарджик, за установяване на нарушение на забраната по чл. 183, ал. 4 ИК

  • всички решения