Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2888-МИ
София, 3 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: предизборна агитация в деня за размисъл на интернет страницата на електронната медия „ПИК“

Постъпил е сигнал от Мариана Гарванска по електронната поща с вх. № МИ-22-419 от 31.10.2015 г. на ЦИК за агитация в деня за размисъл на интернет страницата на агенция „Блиц“. При разглеждане на сигнала Централната избирателна комисия установи, че на интернет страницата на електронната медия „ПИК“ е публикувана статия на 31.10.2015 г. в 11,31 часа под наименование „Тандемът Зеленогорски – Спартански даден на прокурор заради скандална схема със златна общинска земя в Плевен“. Статията описва сигнал от началник сектор „Земеделие и гори“ до главния прокурор за сключени договори за отдадени под наем земи на общината по времето на мандата на Спартански като председател на Общинския съвет в община Плевен. Посочват се описани в сигнала на държавния служител случаи на неточно изпълнение на договорите и заключение за извършени престъпни деяния и злоупотреби свързани с тези договори, с което са нанесени материални вреди на община Плевен. Отделно от посоченото, статията на агенция „ПИК“ съдържа редакционна намеса, че Спартански прави всичко възможно да се покаже като честен и почтен кандидат за кмет, какъвто всъщност не е. Твърди се още, че плевенчани са понесли значителни щети по времето, в което е командвал Общинският съвет и неговите съпартийци недоумяват как такъв скандален управник се кандидатира за тяхното доверие.
Централната избирателна комисия установява, че публикуваният материал на интернет страницата на електронната медия „ПИК“ съдържа предизборна агитация, изразяваща се в неподкрепа на кандидат. Публикуването му в деня за размисъл цели злепоставяне на кандидата за кмет на община Плевен Георг Спартански, с което е нарушена разпоредбата на чл. 182, ал. 4 във връзка с § 1, т. 17 от ИК. Нарушението е извършено тенденциозно в предизборния ден – 31.10.2015 г. и е във вреда на кандидата за кмет на община Плевен.
Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 22, 23 и 26 във връзка с чл. 182, ал. 4 във вр. с § 1, т. 17, чл. 480, ал. 2, чл. 495 и чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс и чл. 42 от Закона за административните нарушения и наказания Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната на чл. 182, ал. 4 за извършване на предизборна агитация 24 часа преди изборния ден, чрез публикуван на интернет страницата на електронната медия „ПИК“ на 31.10.2015 г., в 11,31 часа, агитационен материал в неподкрепа на кандидат за кмет на община Плевен.

ПОСТАНОВЯВА премахване на видеоматериала от съдържанието на интернет страницата.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт на собственика на електронната медия „ПИК“ – „Пик нюз“ ЕООД, с ЕИК 202235999, седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище“, ул. „Чамкория“ № 9, ет. 5, представлявано от Недялко Недялков Йорданов – управител, за извършеното нарушение.

След съставянето и връчването на акта същият да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения