Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2874-МИ
София, 31 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Илиян Найчов Буковски – решение № 165/МИ от 28.10.2015 г. на ОИК – Борован

Постъпила е жалба с вх. № МИ-13-42 от 29.10.2015 г. от Илиян Найчов Буковски – решение № 165 от 28.10.2015 г. на ОИК – Борован, с което е дадено указание, че в подвижната секционна избирателна кутия на община Борован ще се гласува само за кмет на община Борован. Към жалбата е приложено копие от Решение № 101-МИ/НР от 5 октомври 2015 г. и решение № 165-МИ от 28 октомври 2015 г. на ОИК – Борован, както и копие от Решение № 2462-МИ/НР от 2 октомври 2015 г. на ЦИК. В жалбата се прави оплакване относно законността на решение № 165/МИ от 28 октомври 2015 г. на ОИК – Борован. Иска се отмяна на атакуваното решение, тъй като незаконосъобразно не се дава възможност на включените в избирателния списък на подвижната избирателна секция лица да гласуват и в изборите за кметове на кметства.

Жалбата е подадена в срок, разгледана по същество е неоснователна.

По преписката се установява, че с решение № 101-МИ/НР от 5 октомври 2015 г. ОИК – Борован е образувала една обща подвижна избирателна секция на територията на община Борован, която обслужва следните населени места: кметство Борован, кметство Малорад, кметство Добролево, кметство Нивянин и кметство Сираково. Не е създавана подвижна избирателна секция за всяко едно от отделните населени места. От изложеното следва, че правилно и законосъобразно и изпълнение на разпоредбата на чл. 37 във връзка с чл. 3, ал. 1 от ИК и Решение № 2462-МИ/НР от 2 октомври 2015 г. на ЦИК, общинската избирателна комисия е приела, че тъй като избирателната секция обслужва няколко кметства в нея не може да се гласува за кметове на кметства, поради възможността да се наруши разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от ИК.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 37, във връзка с чл. 3, ал. 1 от ИК и Решение № 2462-МИ от 02.10.2015 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата Илиян Найчов Буковски – решение № 165/МИ от 28.10.2015 г. на ОИК – Борован като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения